نوشتن مطمئناً کار ساده ای نیست.

برای آن دسته از داوطلبین آزمون آیلتس که هیچ تخصص خاصی در این زمینه ندارند ، نوشتن پاسخ قانع کننده و بدون اشتباهات برای آنها بسیار دشوار است.

رایتینگ در واقع مهارت شما در بیان افکار خود به زبان انگلیسی مکتوب است.

یک نمونه کامل از نمره 9 در آزمون رایتینگ آیلتس ، پاسخی است که در آن شما تمام نکاتی را که از شما خواسته می شود در نظر می گیرید ، که از انسجام درستی برخوردار هستند و این از خطاهای دستوری ، خطاهای املایی و خطاهای نگارشی مبرا باشد.

اگر آزمون رایتینگ آیلتس را می گذرانید به یاد داشته باشید ، دستور زبان ستون فقرات پاسخ دهی مناسب است.

در اینجا ، ما در مورد برخی از خطاهای معمول در رابطه با دستور زبان در رایتینگ آیلتس بحث کرده ایم.

اشتباهات مربوط به:

مرتبط بودن فعل و فاعل

اجزاء جمله

قوانین نگارشی

سوء استفاده از اصلاح کننده ها

استفاده نادرست از مرجع ضمیر / استفاده از مرجع ضمیر مبهم

انتخاب نادرست کلمه

جملات پیچیده و طولانی و در نتیجه گیج کننده

عدم سازگاری در ساختار های  موازی

پراکندگی جمله

تقسیم مصدر ها و … .

 

writing grammar

 

چندین مثال برای برخی از این اشتباهات رایج در اینجا آورده شده است.

 

Incorrect

Correct

An important part of her life have been her grandmother and grandfather who stood by her.

An important part of her life has been her grandmother and grandfather who stood by her.

Anna gave her friend a good gift after her visit from london. In spite of everything.

In spite of everything, Anna gave her friend a good gift after her visit from london.

In case you have not noticed her name doesn’t have the initials KK.

In case you have not noticed, her name doesn’t have the initials KK.

I do not think its finally Sunday.

I don’t believe it’s (= it is) finally Sunday.

The young lad jumped onto his car and he drove away with lightning speed.

The young lad jumped into his car and he drove away with lightning speed.

While walking on the main road during night time, I found a sparkly girl’s bracelet.

While walking on the main road during night time, I found a girl’s sparkly bracelet.

When Marlin finally got the letter, she was so happy

Marlin was so happy when she finally got the letter.

 

به همین ترتیب ، بررسی جملات از نظر  املاء مهم است. غالباً فراگیرن با کلماتی که کم و بیش در ساختار یا تلفظ یکسان هستند ، سردرگم می شوند. بنابراین ، روی یادگیری و بهبود گرامر انگلیسی تمرکز کنید زیرا پاسخ شما در آزمون رایتینگ آیلتس باید از خطاهای دستوری عاری باشد.