ممکن است در انگلیسی صحبت کردن مهارت داشته باشید اما آیا در نوشتن خوب هستید؟

خوب ، اگر فکر می کنید که در نوشتن مهارت دارید اما متن شما انسجام و هماهنگی لازم را ندارد  ، پس به نکات زیر  دقت کنید.

گرامر ستون فقرات زبان است

ممکن است شما در هنگام صحبت با ممتحن در آزمون اسپیکینگ از دستور زبان کامل استفاده کنید.

اما آیا دستور زبان انگلیسی شما به اندازه کافی قوی است که به شما کمک کند از آن در آزمون رایتینگ استفاده کنید؟

شما باید به آن فکر کنید. اگر به اندازه کافی قوی نباشد ، مهم است که کمی وقت بگذارید و روی آن کار کنید.

بله ، مطمئناً شما باید شیوه ساختن جملات را بهبود ببخشید. رایج ترین اشتباه مربوط به ارتباط بین فاعل و مفعول است.

وقتی موضوع جمع باشد ، باید از فعل جمع  استفاده شود و وقتی مفرد باشد ، از be-form صحیح استفاده می شود.

با رعایت این نکات انسجام و هماهنگی را در  متن خود نیز رعایت میکنید.

شما نمی توانید بنویسید 

“I has three kids.” (غلط)

شما باید بنویسید

“I have three kids.” (درست)

You was good. (نادرست)

You were good. (صحیح)

 

writing

 

بله ، گرامر کامل مهم است اما اگر شما موفق به نوشتن جملاتی شده اید که عاری از خطا هستند اما نتوانسته اید آنها را به معنای صحیح بیان کنید، در واقع وقت خود را تلف میکنید.

هر جمله ای که می نویسید باید از انسجام مناسب برخوردار باشد

تمام جملات باید بیانگر یک فکر بزرگ باشد. عدم القای انسجام در پاسخ یکی از مهمترین دلایلی است که بیشتر کاندیداها نمره درستی کسب نمی کنند.

اگر بخش رایتینگ آیلتس خواستار این است که شما بر “whether government should focus on protecting historical buildings or not” متمرکز شوید ، باید فقط در همین زمینه بنویسید.

بله ، هنگام تکمیل رایتینگ تسک 2 ، نباید از ایده های اصلی یا مسیر اصلی فاصله بگیرید و باید انسجام و هماهنگی متن را رعایت کنید.

به یاد داشته باشید ، داوطلبینی که موفق به کسب نمره خوب می شوند ، کسانی هستند که به صورت گرامری صحیح می نویسند ، انسجام در پاسخ های آنها مشهود است ، از کلمات مؤثر ، از اشکال مختلف جملات و اصطلاحات استفاده میکنند.