گرامر خوب بسیار مهم است. اگر می خواهید در آیلتس نمره خوبی کسب کنید ، باید در استفاده از قوانین صحیح دستور زبان انگلیسی تمرکز کنید.

درست است که دستور زبان در آیلتس تنها معیار افزایش امتیاز نیست اما ضروری است.

به خصوص ، در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس ، شما باید از دستور زبان صحیح استفاده کنید ، در غیر این صورت نمره خود را کاهش میدهید. تمرکز خود را بر یادگیری قوانین بگذارید. مثالها را بخوانید و تمرین کنید.

برای توصیف موقعیت های مختلف از زمانهای مختلف استفاده کنید.

درباره زمان های حال ، گذشته و آینده و نحوه استفاده از آنها برای توصیف موقعیت بیشتر بیاموزید.

دانستن و استفاده از روشهای مناسب برای توصیف موقعیت ها بسیار مهم است ، در غیر این صورت تأثیر زیادی بر معنایی که واقعاً قصد انتقال آن را خواهید داشت ندارد.

Present: I eat my breakfast with Ms. Blake at 8 in the morning.

Past: I ate my breakfast with Ms. Blake at 8 in the morning.

Future: I will eat my breakfast with Ms. Blake at 8 in the morning.

ترکیب صحیح

تلفیق افکار با زمانهای مختلف چالش برانگیز است.

برای مثال:

I haven’t taken my dinner yet, I’m starving. (this is correct)

I haven’t taken my dinner yet; I was starving (incorrect / may look incorrect).

I had not taken my dinner yet; I am starved now (looks inappropriate / incorrect)

بنابراین ، یادگیری نحوه ساختن جملات از لحاظ دستور زبان  بسیار مهم است. شما باید بدانید که چگونه در یک جمله ، زمان افعال را با دیگر مرتبط کنید.

grammar

 

افکار خود را به انگلیسی ترجمه نکنید.

یکی از کار هایی که باعث غلط  شدن جملات شما از لحاظ دستور زبان میشود این است که سعی نکنید افکار خود را به انگلیسی ترجمه کنید. همیشه بهتر است که به انگلیسی فکر کنید ، به انگلیسی بنویسید یا صحبت کنید. ترجمه از زبان مادری شما به انگلیسی ممکن است ساختار جمله را مختل کند.

مثلا:

Can you help me in my work?”

جمله ای که در بالا آورده شد یک نسخه هندی انگلیسی است که به نظر درست می رسد اما نیست. جمله صحیح به شرح زیر است:

Can you help me with my work?

علت غلط بودن جمله بالا این است که به طور کلی در دستور زبان ، حرف اضافه ای که با فعل Help می آید “with” است نه “in“.

چرا برخی از داوطلبین اگرچه در نوشتن یا صحبت کردن از دستور زبان صحیح استفاده میکنند ، در بخش رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس نمره خوبی کسب نمی کنند؟

استفاده از ساختارهای مختلف جمله ضروری است!

داوطلبین بسیاری وجود دارند که خوب می نویسند و صحبت می کنند. خطاهای دستوری ندارند، اما هنوز هم موفق به گرفتن نمره خوب نمیشوند. دلیل این امر تا حدودی در استفاده از انواع جملات نهفته است. جمله ای رایج وجود دارد که به این شرح است: ” Variety is the spice of life(تنوع ادویه زندگی است)”. این جمله 100٪ مربوط به آیلتس است.

در آزمون رایتینگ خود اگر بدون استفاده از اشکال مختلف جملات، بنویسید ، ممکن است نمره خوبی کسب نکنید. از شما خواسته می شود تا حد امکان ساختارهای متفاوت را به نمایش بگذارید.

همینطور ، در آزمون اسپیکینگ نیز ، شما باید با استفاده از ساختارهای مختلف صحبت کنید.