0
0
فایل صوتی

پادکست شماره 07: جرائم اینترنتی

862 بازدید

سطح : سخت / موضوع: جرائم اینترنتی/ سخنران: بین خانم و آقا  / طول:   01:57


در این پادکست در رابطه با  جرائم اینترنتی از سایت تیچر رجایی، یک پادکست در سطح سخت از پادکست های عمومی برای تقویت مهارت شنیداری شما تهیه گردیده است.

متن پادکست بهمراه PDF آن برای شما عزیزان تهیه گردیده است.

تمرینات قبل از گوش دادن به پادکست

زور گویی در مدرسه یا حتی محل کار در کشور شما چقدر رایج است؟ جرائم اینترنتی از چه راه هایی یک مشکل جدی است و تفاوت آن با آزار و اذیت در گذشته چیست؟

چند تمرین آنلاین :

برای یافتن اطلاعات در مورد این سوالات از اینترنت استفاده کنید:

-آزار و اذیت اینترنتی بر مردم چه تأثیراتی دارد؟

-علائم هشدار دهنده جرائم اینترنتی چیست؟

-روشهایی که در آنها مردم در اینترنت مورد آزار و اذیت سایبری قرار می گیرند چیست؟

-مردم برای محافظت از خود در برابر جرائم اینترنتی چه کاری می توانند انجام دهند؟

جرائم اینترنتیجایی

تمرین

لطفا با دقت به پادکست زیر درباره جرائم اینترنتی گوش دهید و بهمراه آن گفتگو را بخوانید. در نهایت، واژگان کلیدی و جملات نمونه را مرور کنید.

Teacher: Hi. Welcome to Parent-Teacher Conference.

Parent: Thanks.

Teacher: So, what is your child’s name?

Parent: It’s Megan Jones.

Teacher: Megan. Uh, let’s see. Oh yeah, Megan. Um, she missed the last couple of days. Has she been sick?

Parent: No, she’s been having some problems with the other kids in your class, and . . .

Teacher: Well, you know, junior high school is a difficult time, but she just needs to speak up a little more in class. I think . . .

Parent: No, it’s . . . it’s more than that. Some of the kids in your class have really been bullying her a lot.

Teacher: What do you mean?

Parent: Well, um, they’ve been teasing her a lot about her appearance, and then, the other day, you didn’t help things [ What? ] Yeah, she said you made a comment about her clothes.

Teacher: What do you mean? I mean . . .

Parent: She said you commented on her shirt and jeans, like they were from the 1970s or something like that.

Teacher: Well I was just kind of joking a little bit with her.

Parent: Well, yeah, that’s what you think, but other kids follow your example. In fact, one of the kids took a picture of her with their phone and posted it and had some real nasty comments on Facebook. It was terrible.

Teacher: Well, you know, kids can be kids.

Parent: No, don’t you get it? This is bullying; it’s cyberbullying, and adults like you are part of the problem. Forget it. I’m planning on discussing this with the principal tomorrow.

Teacher: Oh, wait, wait, wait. Um, uh, oh. I’m sorry if I hurt her feelings [ Yeah. You did! ], but . . .

Parent: I get sick and tired of people thinking that a little teasing is okay. Too many kids are killing themselves because they feel that there’s just no way to escape this.

Teacher: Okay. Well, I guess I need to be a little bit more careful, but . . .

Parent: Yeah, you do. I really hope I can get Megan to come to school tomorrow. She’s been really, really anxious and depressed [ Wow. ] for some time, and your comments and those that the other kids made haven’t helped.

Teacher: Wow. Uh, I’m really sorry. Could you see if you can bring her to school tomorrow? Uh, I’d like to apologize and see what I can do to, maybe, improve the situation.

Parent: Thanks. I’d appreciate it. That would help.

اصطلاحات:

be or feel down” = ناراحت بودن یا احساس ناراحتی داشتن

“James has been really down lately because he has few close friends at school.”

pick a fight” = یک دعوا را شروع کردن

“Some of the kids are always trying to pick a fight with our son for unknown reasons.”

 جملات و واژگان نمونه

speak up (phrasal verb): بدون ترس و اضطراب صحبت کردن

– People need to speak up against bullying when the see it happen.

bully (verb): در عمل یا صحبت کردن با کسی  بد رفتار کردن

– Why do you always bully Brandon? He hasn’t done anything to you.

tease (verb): مسخره کردن  

– Some of the kids my class are always teasing my sister, and I can’t get them to stop.

nasty (adjective): افتضاح ، بد، تند و زننده  

– I can’t believe kids post such nasty messages on Facebook.

principal (noun): رئیس یا مدیر  یک مدرسه  

– The principal spoke to all of the kids at school about the problems of cyberbullying.

anxious (adjective): مضطرب و نگران

– Brittany feels very anxious about going to school these days.

improve (verb): ارتقا دادن ، بهبود بخشیدن

– If you want to improve the environment for kids at school, you have to speak out about the problems of bullying.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.teacherrajaee.com/?p=4239
اشتراک گذاری:
برچسب ها:

باکس دانلود

نظرات

0 نظر در مورد پادکست شماره 07: جرائم اینترنتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.