0
0

پادکست شماره 18 : بهداشت دندان

242 بازدید

سطح : سخت / موضوع: بهداشت دندان/ سخنران: بین دو آقا / طول: 01:32


در این پادکست در رابطه با بهداشت دندان از سایت تیچر رجایی، یک پادکست در سطح سخت از پادکست های عمومی برای تقویت مهارت شنیداری شما تهیه گردیده است.

متن پادکست بهمراه PDF آن برای شما عزیزان تهیه گردیده است.

تمرینات قبل از گوش دادن به پادکست

دلایل مراجعه به دندانپزشک (مانند سفید کردن دندان ، تمیز کردن دندان ها ، ارتودنسی ، پر کردن دندان) چیست؟ برخی از مشکلات رایج دندانپزشکی و مراقبت های پیشگیرانه احتمالی را برای هر کدام نام ببرید.

چند تمرین آنلاین :

دریافت مراقبت های مناسب دندان برای سلامتی ضروری است ، اما دسترسی به این مراقبت برای همه افراد در سراسر جهان امکان پذیر نیست. از اینترنت برای شناسایی و یافتن اطلاعات در مورد حداقل دو سازمان داوطلب که خدمات رایگان دندانپزشکی را به افراد نیازمند ارائه می دهند ، استفاده کنید.

نام سازمان چیست؟

اولین بار چه زمانی ایجاد شد؟

آنها چه نوع روش های دندانپزشکی را ارائه می دهند و بودجه سازمان چگونه تامین می شود؟

پادکست

تمرین

لطفا با دقت به پادکست زیر گوش دهید و بهمراه آن گفتگو را بخوانید. در نهایت، واژگان کلیدی و جملات نمونه را مرور کنید.

Patient: Hi. Dr. Hyde?

Dentist: So, what seems to be the problem today?

Patient: Well, I just came in for a check up and a dental cleaning.

Dentist: Hum. Open up. Let’s take a look . . .

Patient: Okay. Uh . . .

Dentist: Hummmm. [Humm? Uh?] Wow! I’ve never seen one like THIS before. Let me try this.

Patient: Uhhh . . . Ouhhhh [Man screaming in pain . . .]

Dentist: Well, besides a lot of plaque buildup, there is a major cavity in one of your wisdom teeth. [I feel that.] Hasn’t this given you any trouble?

Patient: Well, the tooth has been bothering me, and it sometimes hurts when I drink something cold. Does it look that bad?

Dentist: Well, we’re going to remove the decay, and then we’ll either put a filling in, or if the decay is extensive, we can’t repair it, we might have to put a crown on your tooth. Or as a last resort, we may have to extract the tooth.

Patient: Uh, well, that sounds painful!

Dentist: Don’t worry. I’ve done this . . . once before. [Huh?] Nah, just relax.

Patient: Wait! Aren’t you supposed to give me something to dull the pain?

Dentist: Uh, chicken. Oh yeah. I almost forgot. We can either use a local anesthetic or nitrous oxide . . . laughing gas. . . to minimize the discomfort you might feel. Or you can just grin and bear it.

Patient: Nah, Nah, nah! Put me under! [I thought so.] I can’t stand pain, and I’d rather not be aware of what’s going on. And, if I need a filling, can I get one that looks like my other teeth?

Dentist: If we can save the tooth with a filling, I recommend a high-strength silver alloy filling instead of a porcelain one. It’ll probably last longer.

Patient: Okay, well whatever. Let’s get it over with.

Dentist: Okay, pleasant dreams. Drill please.

اصطلاحات:

be on edge” = عصبی

“My kids are a little on edge because they have an appointment with the dentist.”

couldn’t sleep a wink” = قادر به خوابیدن نبودن( به دلیل استرس)

“My daughter couldn’t sleep a wink last night because she was so worried about getting her teeth checked.”

جملات و واژگان نمونه

plaque (noun): ماده ای که در اطراف دندان جمع می شود و می تواند به آنها آسیب برساند

– Brushing with toothpaste can help remove plaque.

cavity (noun): پوسیدگی دندان

– If you take care of your teeth, you can reduce the risk of having cavities.

wisdom tooth (noun): رشد کردن آخرین دندانهای پشتی

– The dentist removed one of my wisdom teeth because it was bothering me.

decay (noun, also verb): روند تدریجی خراب شدن دندان

– If the decay in the tooth is not removed, it could lead to a serious problem.

filling (noun): ماده ای که برای ترمیم حفره وارد دندان می شود

– I need to get one of my fillings replaced because it came out yesterday.

extensive (adjective): از نظر وسعت ، دامنه یا دامنه وسیع

– Researchers have conducted extensive studies on the causes and prevention of tooth decay.

crown (noun): یک پوشش فلزی روی قسمت مینای دندان پوشانده میشود (روکش)

– The dentist suggested putting a crown on the tooth since the cavity would have been too difficult to repair with a filling.

extract (verb): برداشتن ، حذف کردن

– The dentist extracted the decayed tooth without a problem.

dull (verb, also adjective): بی حسی یا ایجاد حس بی حس کننده

– I was shocked that the dentist didn’t give me anything to dull the pain.

local anesthetic (noun): دارویی که برای از بین بردن حس بدن از درد در ناحیه خاصی استفاده می شود

– The dentist used a local anesthetic on the patient before she extracted the tooth.

nitrous oxide (noun): گاز استنشاق شده به عنوان بیهوشی در دندانپزشکی و جراحی

– Sometimes, dentists use nitrous oxide on patients when more extensive dental work is required or to help patients relax during certain procedures.

discomfort (noun): درد یا احساس ناراحتی در ارتباط با قسمتی از بدن

– I went to the dentist because I felt a great deal of discomfort in one of my teeth.

alloy (noun): مخلوطی از دو یا چند فلز

– Different alloy fillings may be used to fill cavities, depending on the severity and location of the cavity, as well as the patient’s preference.

porcelain (noun): ساخته شده از سرامیک نیمه شفاف

– Porcelain fillings may be used to fill cavities, depending on the severity and location of the cavity, as well as the patient’s preference.

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.teacherrajaee.com/?p=5376
اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد پادکست شماره 18 : بهداشت دندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.