0
0

تجربه ای کم نظیر از برگزاری کلاس های آنلاین تیچر رجایی!

شماره حساب های سایت تیچر رجایی

انتقال مستقیم بانکی

در این بخش تنها شماره حساب های معتبر جهت پرداخت مستقیم بانکی ارائه شده است..

صاحب حساب: پیمان رجایی

نام بانک:

بانک ملت

شماره کارت:

6104337643043167

شماره حساب:

5082782471

شماره شبا:

IR40-0120-0200-0000-5082-7824-71

خواهشمندیم شماره سفارش خود را بعنوان کد ارجاع پرداخت استفاده کنید. سفارش شما تا زمانی که وجوه به حساب ما وارد نشود معتبر نخواهد شد.

“The Best Online English Academy”