0
0

تجربه ای کم نظیر از برگزاری کلاس های رایتینگ تسک 1 آکادمیک آنلاین تیچر رجایی!

IELTS Academic Writing Course _Teacher Rajaee

با دوره های آنلاین رایتینگ آکادمیک آیلتس تیچر رجایی ، قطعا موفقیتی شیرین و متفاوت را در یادگیری زبان انگلیسی با برگـزاری کلاسهـای استـاندارد و ارایـه آموزش صحیح و موثر را تجربه خواهید کرد.

“The Best Online English Academy”

رایتینگ آیلتس چیست؟

در این آموزش از تیچر رجایی به رایتینگ تسک 1 آکادمیک میپردازیم که در این آزمون، داوطلبان آزمون IELTS باید یک اطلاعات تصویری را توصیف کنند که می تواند در قالب یک شکل، جدول، نمودار باشد.

باید در این باره حداقل ۱۵۰ کلمه در مدت زمان حداکثر ۲۰ دقیقه بنویسند. فراگیران بایستی پاسخ های خود را در برگه پاسخ نامه به طور تمام و کمال بنویسند. نکته نویسی به عنوان جواب قابل قبول نیست.

گرچه داوطلبان آزمون آیلتس بر روی پاسخبرگ جواب خود را می نویسند اما به هیچ وجه اجازه خارج کردن برگه خود را از سالن آزمون ندارند.

زمان‌بندی:

در بخش رایتینگ تسک 1 آکادمیک آیلتس 20 دقیقه زمان داریم

سؤال‌ها:

در رایتینگ تسک 1 آکادمیک از داوطلبان خواسته می شود که در باره اطلاعات و حقایق اشکال، و نمودار ها و جداول موضوعات مرتبط را توصیف کنند. یا ممکن است که به داوطلبان نقشه یک ماشین یا دستگاه و یا حتی فرایندی را بدهند و از آنها بخواهند که مراحل رو توضیح دهند. داوطلبان آیلتس باید با زبانی آکادمیک یا رسمی و یا خنثی بنویسند و تمام نکات مهم و مرتبت را ذکر کنند.برخی نکات ریز و جزئی ممکن است نیاز نباشد.

رایتینگ

نکات مورد توجه رایتینگ تسک 1 آیلتس

1_ داوطلبان آیلتس نباید بیشتر از ۲۰ دقیقه روی تسک ۱ وقت صرف کنند.

2_ انتظار می رود که ۱۵۰ کلمه بنویسند و اگر کمتر از این مقدار نوشته شود از نمره آنها کم می شود.

گرچه بیش از ۱۵۰ کلمه نوشتن باعث کاهش نمره نمی شود اما این نکته را باید در نظر داشت که فقط ۲۰ دقیقه فرصت دارند و اگر زمان بیشتری برای تسک ۱ صرف کنند بدان معناست که وقت کمتری برای تسک ۲ دارند که از نظر اهمیت نمره دو برابر تسک یک اهمیت دارد.

3_اگر داوطلبان اطلاعات بی ربط و خارج موضوع بنویسند و به طور کامل به همه بخش ها پاسخ ندهند از نمره آنها کاسته می شود. اگر از جای دیگر بنویسند و سرقت ادبی دچار شوند به شدت از نمره انها کاسته می شود.

4_داوطلبان باید پاسخ های خود را بر روی برگه پاسخنامه بنویسند.

5_تسک یک رایتینگ آکادمیک توانایی داوطلب در مشخص کردن اطلاعات مهم و مرتبط در اشکال و نمودار ها و … می سنجد.

همچنین توانایی داوطلب برای ارائه پاسخ یک پارچه و استفاده از زبان دقیق و درست به زبان آکادمیک سنجیده می شود.

مهارت‌هایی که در بخش رایتینگ تسک 1 مورد سنجش قرار می‌گیرد

محتوای مناسب

سازماندهی مناسب ایده‌ها

صحت و وسعت دایره لغات و ساختار

احتساب رایتینگ آیلتس

پاسخ ها توسط ممتحنین دوره دیده آیلتس تصحیح می شوند. تمام ممتحنین آیلتس مدارک معتبر و مرتبط آموزشی دارند و توسط سنتر های آیلتس تحت نظر Britishcouncil and IDP به کار گرفته شده اند.

نمرات به صورت عدد کامل یا نیم ارائه می شوند. برگه ای تحت عنوان Band descriptor وجود دارد که به تفکیک و وضوح عملکرد نوشتاری داوطلبین تا ۹ نمره به تفضیل نمره بندی شده است.

این برگه که بر اساس ۴ معیار تقسیم بندی شده می تواند برای آکادمیک و جنرال صادق باشد و تفاوتی ندارد.

تسک ۱ راتینگ آیلتس طبق موارد زیر تصحیح و نمره دهی می شود.

Task achievement

Coherence and cohesion

Lexical resource

Grammatical range and accuracy

معیار های نمره دهی به تفکیک در رایتینگ تسک 1 آیلتس

تمام پاسخ های خود را باید طبق الگو های گفته شده زیر در برگه ی پاسخ نامه خود وارد کنید.

مرتبط بودن و دقیق بودن در باره موضوع را تحت سیطره خود قرار می دهد. همچنین حداقل داوطلب آیلتس باید ۱۵۰ کلمه بنویسد.

تسک ۱ آیلتس آکادمیک و سوالات آن قابل پیش بینی هستند. تسک ۱ راتینگ آیلتس آکادمیک به طور کلی انتقال اطلاعات را نیاز دارد و هیچ نیازی به پیش بینی کردن و ارئه نظر شخصی ندارد.

تمام مطالبی که از داوطلب خواسته می شود در تسک ۱ بنویسد به طور کامل در خود سوال وجود دارد.

روان و واضح بودن بدین معنا که پاسخ به صورت منظم و به هم پیوسته نوشته شده باشد. Coherence به معنای پیوستگی منطقی بین اجزای متن می باشد. Cohesion به معنای استفاده از ابزار متصل کننده جهت بخشیدن رابطه بین اجزای متن می باشد.

انتخاب و استفاده کلمات درست و به جا و متناسب با مفهوم و کاربرد و همچنین استفاده از طیف وسیعی از کلمات مرتبط

استفاده از طیف وسیع ساختار های متونع به صورت دقیق و درست در جملات.

در رابطه با رایتینگ تسک 1 آیلتس

محتوای رایتینگ تسک 1 شما باید در قالب چندین پاراگراف سازمان دهی شود. هر پاراگراف باید یک ایده محوری (main point) داشته باشد. پیشنهاد می‌شود مقاله خود را در 4 یا 5 پاراگراف سازماندهی کنید: یک پاراگراف برای مقدمه (introduction)، دو یا سه پاراگراف برای بدنه مقاله (body) و یک پاراگراف برای جمع‌بندی (conclusion) در پاراگراف مقدمه، پیش‌زمینه موضوع را بررسی کنید، موضع خود را به طور غیر مستقیم اعلام کنید و به طور خلاصه مواردی را که قرار است در مقاله بررسی شود نام ببرید. در پاراگراف‌های بدنه مقاله، نکات کلیدی مورد نظر به همراه مثال‌ها و دلایل کافی برای دفاع از موضع خود را بیان کنید. در پاراگراف جمع‌بندی، نکات کلیدی مقاله را جمع‌بندی کنید و موضع خود را به طور مستقیم تکرار کنید.

جملات به کار رفته در رایتینگ تسک 1 باید کامل باشند. جمله‌هایی که به صورت یادداشت و موردی نوشته شوند، باعث کسر نمره می‌شوند. بنابراین از نوشتن خلاصه‌وار یا لیست کردن مطالب خودداری کنید.

به املای صحیح واژگان، ساختار به کار رفته و علائم گذاری دقت کنید. با اشتباه در هر یک از این موارد، در رایتینگ تسک 1 نمره از دست خواهید داد.

می‌توانید از قسمت‌های خالی دفترچه سؤال برای یادداشت برداری استفاده کنید ولی هیچ نوشتاری در این قسمت، ملاک ارزیابی و سنجش در رایتینگ تسک 1 نیست.

رایتینگ تسک 1 آیلتس

سایت تیچر رجایی